Voetzone- reflextherapie is gebaseerd op de gedachte dat alles volmaakt met elkaar is verbonden en een geheel vormt.

Deze methode heeft niet alleen werking op de voeten zelf, maar op het gehele lichaam.

Door het masseren van de zones gaat er een stimulerende of desgewenst kalmerende werking (afhankelijk het beoogde resultaat) naar de betreffend organen of lichaamsdelen.

Deze massage stimuleert het lichaam om het zelf genezend vermogen van het lichaam weer een extra impuls te geven.

Doel van de behandeling: is het lichaam weer in homeostase (balans) brengen. Kan worden ingezet bij klachten als:

● Obstipatie of juist diarree

● Hoofdpijn

● Pijn

● Stress

Contra indicaties:

● Hoge koorts

● Dreigende miskraam, besmettelijke ziektes